glowna1glowna2glowna3Glowna4
 

Opiekę wychowawczo- dydaktyczną sprawują następujący nauczyciele:

p. Joanna Wojciechowska
p. Iwona Igielska
p. Agnieszka Karwacka
p. Damian Góralczyk
p. Ewa Kuś
p. Katarzyna Antczak  
p. Anna Kolebska
p. Anna Gruszczyńska
p. Anna Rogowska
p. Ilona Warycha
p. Agata Maj
p. Iwona Borowska


Strona Szkoły
Nasza świetlica
Regulamin świetlicy
Karta zgłoszenia
Kadra
Dyżury wychowawców
Galeria prac
Koła zainteresowań
Kronika świetlicy