Liczniki na stonę
glowna1glowna2glowna3Glowna4
Strona Szkoły
Nasza świetlica
Regulamin świetlicy
Karta zgłoszenia
Kadra
Dyżury wychowawców
Galeria prac
Koła zainteresowań
Kronika świetlicy
  logoWITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 44 W ŁODZI

W progach naszej świetlicy
zawsze jest barwnie i wesoło!

Celem naszej świetlicy szkolnej jest:


[Rozmiar: 12671 bajtów]  zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i pobyt w  miłym i   bezpiecznym otoczeniu,    
[Rozmiar: 12671 bajtów]  tworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
[Rozmiar: 12671 bajtów]  rozwijanie zainteresowań uczniów,
[Rozmiar: 12671 bajtów]  propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
[Rozmiar: 12671 bajtów]  pomoc w odrabianiu prac domowych,
[Rozmiar: 12671 bajtów]  rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.

W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez wychowawców grup.
W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:
[Rozmiar: 12671 bajtów]zajęcia z zakresu żywego słowa (głośne czytanie, konkursy czytelnicze, pogadanki, zabawy słowne, małe formy teatralne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, zgaduj- zgadule, zagadki literackie, słuchowiska radiowe, gry stolikowe, dydaktyczne i towarzyskie).
[Rozmiar: 12671 bajtów]zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, „mokre w mokrym”, rysowanie ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, papieroplastyka, kompozycje z różnych materiałów, modelowanie z plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinanie i wydzieranie itp.).
[Rozmiar: 12671 bajtów]gry i zabawy ruchowe (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, mini- konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną- zabawy skoczne, rzutne, bieżne).
[Rozmiar: 12671 bajtów]zajęcia umuzykalniające (słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych, śpiewanie piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką)

  
 

Świetlica czynna

od poniedziałku

do piątku

w godzinach: 7.00 - 17.00