"Mali Witkacy"
Dodane przez administrator dnia Sierpień 29 2018 16:01:06

W związku z realizacją przez Miasto Łódź projektu „Mali Witkacy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, XI.1. Wysoka jakość edukacji, XI.1.1. Edukacja przedszkolna, z dniem 1 września 2018 r. zostanie uruchomiony w Łodzi przy ul. J. Kusocińskiego 100 nowy oddział wychowania przedszkolnego.

Wszystkich chętnych (nauczycieli wychowania przedszkolnego i pracowników obsługi), którzy chcieliby podjąć pracę w nowo powstałym Przedszkolu Miejskim nr 236, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Oprócz zatrudnienia nauczycielom wychowania przedszkolnego realizator projektu zapewnia także szkolenia.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 42 686 48 89 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

CV można składać w Sekretariacie SP nr 44 w Łodzi, ul. Kusocińskiego 100 w w/w godzinach.

Realizator projektu: Miasto Łódź/Przedszkole Miejskie nr 236

Wartość projektu: 1 897 316,02 PLN

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2019.

Cel projektu: zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Łodzi w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie nowego OWP (PM 236) w SP 44 w Łodzi oraz wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w okresie do sierpnia 2019 r.

www.rpo.lodzkie.pl

www.mapadotacji.gov.pl


Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w PM 236 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe


Wzór formularza ofertowego


Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci w PM 236 w Łodzi.


Zapytanie ofertowe


Wzór formularza ofertowego