"Dreptu¶" na wycieczce w Łęczycy i Tumie
Dodane przez administrator dnia Maj 14 2018 13:07:25

W piękn±, słoneczn± sobotę 21 kwietnia udali¶my się w ramach naszego „Dreptusia” do Tumu i Łęczycy. Po drodze przejechali¶my obok zabytkowych domów włókniarzy w Zgierzu, o których opowiedziała nam nasza pani przewodnik Joanna Łabeńska. Następnym miejscem naszej wyprawy był Tum – wie¶ w powiecie łęczyckim. Tutaj zwiedzali¶my zabytkow± kolegiatę NMP i ¶w. Aleksego oraz posłuchali¶my o jej burzliwej historii zwi±zanej z pożarami i odbudow±. Na murach kolegiaty zobaczyli¶my także odcisk dłoni diabła Boruty. Nasz± podróż zakończyli¶my w Łęczycy, gdzie weszli¶my na dziedziniec Zamku Królewskiego wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku.