O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
Podsumowanie Konkursu Języka Angielskiego- Champion 2012
Wydarzenia

Dnia 26 kwietnia odbyło się podsumowanie XIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego- Champion 2012. W konkursie udział brali uczniowie klas 3. Gala wręczenia nagród odbyła się w naszej szkole w sali widowiskowej. Go¶ci powitał p. dyr. Paweł Miszczak.
Po powitaniach oraz kilku słowach o tegorocznym konkursie wyst±piła klasa 3c z przedstawieniem "The Cracow Dragon".
Po przedstawieniu w imieniu Komisji Konkursowej zabrała głos p. Joanna Bechcińska.
Następnie złożono podziękowania nauczycielom za przygotowanie dzieci do Championa; podziękowania wręczał p. Sławomir Jaraszkiewicz – przedstawiciel ŁCDNiKP.
Aż wreszcie rozpoczęło się wręczanie nagród. Zaczęto od ostatnich miejsc. Pomimo wielu uczestników Champion może być tylko jeden. W tym roku została nim Natalia Woreta z SP 71 . Szczę¶liwa zwyciężczyni otrzymała złot± statuetkę, koszulkę z napisem Champion oraz dmuchany "tron" – które wreczył p. dyr. Miszczak. Specjalny zestaw nagród dla Championki i pozostałych laureatów ufundowały też wydawnictwa językowe – Macmillan Polska, Pearson i WSz PWN. Natalii nagrody sponsorowane wreczył osobi¶cie p. Przemysław Karwacki przedstawiciel wydawnictwa Macmillan Polska
Z naszej szkoły miejscami mog± się poszczycić: Jaskólska Maria (miejsce 8), Walota Maksymilian (miejsce 6) i Karolczak Igor (miejsce 5).
Na koniec wszyscy finali¶ci stanęli na scenie i razem z uczennicami z klasy 5c za¶piewali "We are the Champions"; oczywi¶cie widownia ¶piewała razem z nimi.
Miejmy nadzieję, że za rok Champion będzie równie emocjonuj±cy a sędziowie, będ± mieli równie trudn± decyzję do podjęcia.
Opracowała: Julia Pawłowska

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty