O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
· Trzymaj formę!
· Zakończenie i podsum...
· Bezpieczna Szkoła
¦piewaj±ca Polska
Wydarzenia

Dnia 18 grudnia 2010r. w Archikatedrze Łódzkiej odbyło się przesłuchanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych ,,¦piewaj±ca Polska", w którym chór naszej szkoły, w pierwszej z trzech czę¶ci Gali Kolędowej, pod dyrygentur± Pana Dyrektora wykonał utwory: "Kolęda" i "Jam jest dudka". Opiekę nad chórem sprawowała p. Paulina ¦winoga

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty