O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
Wycieczka "Dreptusia" do parku ¬ródliska i na Księży Młyn.
Wydarzenia

27 paĽdziernika w promieniach jesiennego słońca bractwo SKTR "Dreptu¶" udało się do parku ¬ródliska i na Księży Młyn. Pani Anna Kula opowiedziała uczestnikom nieco o historii parku i tej czę¶ci naszego miasta. Podziwiali¶my piękne kolory jesiennych drzew, z których wiele w tym parku jest pomnikami przyrody. Zwiedzili¶my też fragment dawnego imperium Karola Sheiblera - słynnego łódzkiego przemysłowca.

Wycieczka wszystkim się bardzo podobała.

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty