O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· Świetlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje związane z polityką ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptuś
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptuś" w Ogrodzie...
· CENTRUM ŚWIADCZEŃ SO...
O dniu języka polskiego
Wydarzenia

Wszyscy znamy i rozumiemy mowę naszych rodziców i dziadków, przecież jesteśmy Polakami. Nie przykładamy się do nauki języka polskiego, bo jest wszechobecny, więc łatwy. Zresztą, czego jeszcze możemy się nauczyć? Czytanie? Strata czasu. Pisanie wypracowań, listów zajmuje za dużo czasu i jest nudne. Mamy telefony, wysyłamy e-maile to wystarczy do komunikacji. Tak twierdzą uczniowie. Młodzież jest nastawiona na komunikację szybką, slangową, z pominięciem znaków diakrytycznych. Zachwaszczenie rodzinnego języka obco brzmiącymi naleciałościami, wulgaryzmy i ubóstwo językowe w mowie i piśmie to domena nastolatków.

Musimy pamiętać, że nasi przodkowie w XIX wieku walczyli o przetrwanie języka polskiego. Szanując ich dokonania musimy kultywować piękno naszego języka. Dlatego zorganizowaliśmy Dzień Języka Polskiego.

Tydzień wcześniej przedstawiciele klas piątych i szóstych wylosowali zaszyfrowane informacje o krainie ortograficznej, do której zabiorą uczniów z innych klas. Pojawiły się takie krainy jak: Ówenia, Chodnikowo czy Żytowo. Klasy miały za zadanie wykonać herb swojej krainy i odpowiednie reguły ortograficzne, a następnie umieścić je w widocznym miejscu swojej sali.

W Dniu Języka Polskiego uczniowie zaopatrzeni w słowniki ortograficzne, frazeologiczne, języka polskiego rozwiązywali rebusy, uzupełniali skojarzenia językowe, poprawnie grupowali przysłowia i wyjaśniali ich znaczenie. W każdej klasie było wydzielonych sześć grup. Dwie grupy miały za zadanie stworzyć legendę o swojej wylosowanej krainie i przygotować plakat reklamujący daną miejscowość.

Podsumowanie tego dnia odbyło się na sali widowiskowej. Na wstępie uczniowie klasy III b odśpiewali piosenkę pt. "Pobaw się ze mną w "ż" i "sz", refren wyświetlony na ekranie zaśpiewała cała sala. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas otrzymali kartki z łamańcami językowymi i musieli powiedzieć z pamięci jak największą ich ilość. Wszyscy byli nagradzani gromkimi brawami.

Kolejną konkurencją było odgadnięcie tytułu utworu i autora odczytanego fragmentu z literatury. Doskonale poradzili sobie uczniowie, którzy w formie pantomimy prezentowali wylosowane przysłowia.

Dwóch przedstawicieli z każdej klasy zaprezentowało legendę i plakat reklamujący swoją krainę ortograficzną.

Całość była przeplatana piosenkami przedstawiającymi zawiłości języka polskiego .

Na zakończenie uczniowie klasy 5 a przygotowali prezentacje multimedialną. Przedstawili genezę Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, znanych językoznawców i piewców języka polskiego od czasów Mikołaja Reja. W dowcipny sposób pokazali najczęściej popełniane błędy językowe.

Forma wspólnej zabawy poprawnym językiem polskim przyniesie wymierne korzyści nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym. Mają o tym przypominać dekoracje w salach lekcyjnych i na korytarzu.

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 Łódź


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty