O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
Finał Konkursu Małych Form Literackich.

Tegoroczna edycja Międzyszkolnego Konkursu Małych Form Literackich przebiegała pod hasłem: "Oto moja ba¶ń". Dwudziestu uczestników z o¶miu szkół, zmagało się z form± literack±, jak± jest ba¶ń. W finale komisja konkursowa w składzie:
· p. Ewa Grözinger kierownik Akademickiego O¶rodka Inicjatyw Artystycznych,
· p. Danuta Brot kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej ŁódĽ Polesie,
· p. Anna Janowiecka nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum 22 w Łodzi postanowiła przyznać:
I miejsce dla Horacego Bartodzieja z SP141
II miejsce dla Mileny Rogaczewskiej z SP 141
III miejsce dla Mateusza Króla z SP 137 i Jana Mikołajczyka z SP 44
Wyróżnienie dla Edyty Gandziarskiej z SP 137
Wyróżnienie dla Szymona Płóciennika z SP 205
Wyróżnienie dla Sary Motyl z SP ZNP
Nagrodę specjaln± dla Marcina Wi¶niewskiego z SP 33

Zakończenie i podsumowanie konkursu odbyło się 15 kwietnia w bibliotece szkolnej, gdzie przy kawie i herbacie mieli¶my okazję obejrzeć krótk± inscenizację w wykonaniu szkolnego teatrzyku.
Za organizację i przygotowanie konkursu odpowiadały Berenika Biały i Beata Kwa¶niewska.

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty