O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· XII Międzyszkolny K...
· Konkurs szkolny "Moj...
· XXXV Międzynarodowy...
· XVIII ŁÓDZKI FESTIWA...
· Wycieczka "Dreptusia...
1a w Krainie ¦więtego Mikołaja
Wydarzenia

W przeddzień imienin Mikołaja odwiedzili¶my Krainę ¦w. Mikołaja w Kołacinku. Spaceruj±c "bajkow± ¶cieżk±" rozpoznali¶my wiele bajkowych postaci znanych z ksi±żek, filmów i bajek. Spotkali¶my ¦więtego Mikołaja i Dziadka Mroza. W "Kinie pod dzwoneczkami" obejrzeli¶my film o tematyce bożonarodzeniowej i wykonali¶my ¶wi±teczn± kartkę. W mennicy pomocnik ¦w. Mikołaja pokazał nam jak dawniej wybijano monety. Pełni wrażeń wrócili¶my do domu....
Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty