O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
Artykuły: SKTR Dreptu¶
IV rajd.
10 grudnia odbył się tradycyjny "Mikołajkowy rajd z niespodziank±".


3 rajd Dreptusia.
19 listopada wybrali¶my się do centrum miasta, aby zwiedzić cerkiew pod wezwaniem ¦w. Olgi.


II rajd "Dreptusia" - Park Ocalałych.
1 paĽdziernika spotkali¶my się przed szkoł± i wyruszyli¶my na drugi rajd "Dreptusia" w tym roku szkolnym.


Inauguracja Dreptusia.
Na inaugurację sezonu 2016/2017 SKTR "Dreptu¶" zaprosiło swoich sympatyków na wycieczkę autokarow± do Piotrkowa Trybunalskiego.


Piknik "Dreptusia" na zakończenie roku.
11 czerwca wszyscy stali bywalcy SKTR "Dreptu¶" zostali zaproszeni na pożegnalny piknik, czyli ostatnie spotkanie w roku szkolnym 2015/2016.


Dreptu¶ po raz 7.
W maju okazało się, że miło¶nicy wędrówek "Dreptusia” s± również miło¶nikami ksi±żek. Wybrali¶my się więc 21 maja na zaproszenie wydawnictwa Akapit Press.


6 rajd "Dreptusia".
23 kwietnia uczniowie i rodzice naszej szkoły wybrali się na spacer do Zajezdni Muzealnej Brus.


5 Rajd.
Płyń na północ od południa i nie wracaj aż do grudnia. Takimi słowami wyskandowanymi na mo¶cie w Łaskowicach żegnali marzannę uczestnicy rajdu z SKTR “Dreptu¶”.


Rajd mikołajkowy.
W sobotę, 5 grudnia 2014 roku SKTR “Dreptu¶” zaproponowało swoim miło¶nikom rajd – niespodziankę.


3 Rajd Dreptusia.
14 listopada prawie 40 osób brało udział w spacerze “Od wsi do miasta”, czyli po naszym osiedlu – Retkini.


Dzień Patrona z Dreptusiem.
24 paĽdziernika, w 103 rocznicę urodzin prof. Jana Molla obchodzili¶my Dzień Patrona.


I rajd "Dreptusia"
26 wrze¶nia spotkali¶my się przed szkoł± na pierwszym w tym roku szkolnym rajdzie "Dreptusia".
I rajd „Dreptusia”

7 Rajd.
Rowerami i piechot± przybyli uczestnicy pożegnalnego pikniku „Dreptusia” na Uroczysko Lublinek nad stawem Bielice.


VI Rajd.
25 kwietnia w samo południe wybrali¶my się na kolejny rajd "Dreptusia".


5 Rajd Dreptusia.
"Płyń na północ od południa i nie wracaj aż do grudnia"
Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty