O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
Czwarty Rajd Dreptusia

Mimo niesprzyjaj±cej aury (było pochmurno i od czasu do czasu mżył deszcz) kilkana¶cie osób zjawiło się wczesnym rankiem na placu przed szkoł±.

W pięknych mikołajkowych czapeczkach wsiedli¶my do autobusu i udali¶my się na osiedle Radogoszcz-Wschód, gdzie spotkali¶my się z Pani± Dyrektor.

Ruszyli¶my w kierunku Lasu Łagiewnickiego. Po drodze sfotografowali¶my się w towarzystwie bałwana, chociaż wkoło nie było ani odrobiny ¶niegu.

Kiedy przeszli¶my przez ulicę Łagiewnick± i wkroczyli¶my do lasu stanęli¶my jak wryci ... Na skraju lasu czekał na nas ¦w. Mikołaj ze ¦nieżynk±! Mieli wór ze słodyczami, którymi obdarowali wszystkich uczestników naszego rajdu. Oczywi¶cie uprzednio dowiedziawszy się, że nie mamy na sumieniu żadnych niecnych postępków.

Ponieważ Mikołaj miał przed sob± pracowity dzień, a my - dług± trasę, po zrobieniu pami±tkowego zdjęcia pożegnali¶my się i poszli¶my dalej przez las.

Kilkakrotnie zatrzymywali¶my się - na odpoczynek oraz przeczytanie z przewodnika informacji o Lesie Łagiewnickim, który jest jedynym kompleksem le¶nym w granicach administracyjnych miasta w całej Europie.

W końcu doszli¶my do ulicy Okólnej, gdzie pożegnali¶my się z Pani± Dyrektor i wsiedli¶my w autobus, aby wrócić na Retkinię.
Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty