O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
"Dreptu¶" na wycieczce w Łęczycy i Tumie

W piękn±, słoneczn± sobotę 21 kwietnia udali¶my się w ramach naszego „Dreptusia” do Tumu i Łęczycy. Po drodze przejechali¶my obok zabytkowych domów włókniarzy w Zgierzu, o których opowiedziała nam nasza pani przewodnik Joanna Łabeńska. Następnym miejscem naszej wyprawy był Tum – wie¶ w powiecie łęczyckim. Tutaj zwiedzali¶my zabytkow± kolegiatę NMP i ¶w. Aleksego oraz posłuchali¶my o jej burzliwej historii zwi±zanej z pożarami i odbudow±. Na murach kolegiaty zobaczyli¶my także odcisk dłoni diabła Boruty. Nasz± podróż zakończyli¶my w Łęczycy, gdzie weszli¶my na dziedziniec Zamku Królewskiego wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku.

Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty