O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
Pożegnanie zimy z Dreptusiem.

Tegoroczne "Pożegnanie zimy z Dreptusiem" przyniosło now± tradycję. Oprócz tradycyjnego wizerunku zimy, czyli marzanny, wzięli¶my ze sob± na rajd także wiosnę wykonan± przez Zosię i Marlenkę kl. IVD. Wiosna postanowiła osobi¶cie dopilnować odej¶cia zimy. Kiedy doszli¶my nad Ner wiosna czule pożegnała się z zim±, która wtedy bardzo zapalała się do podróży Wyrecytowali¶my jej tradycyjny wierszyk: Pyń na północ od południa i nie wracaj a do grudnia i... popłynęła. A wtedy my razem z wiosn± wrócili¶my do szkoły.


Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty