O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
VI Rajd.

6 rajd „Dreptusia” 25 kwietnia w samo południe wybrali¶my się na kolejny rajd "Dreptusia". Tym razem naszym celem było poznanie skansenu i kotłowni w Białej Fabryce. Dzięki przewodnikowi PTTK panu Dariuszowi Chwalborskiemu mogli¶my zapoznać się z histori± rodziny Geyerów , która była prekursorem rozwoju przemysłu włókienniczego w XIX wiecznej Łodzi. Dużo czasu spędzili¶my w muzeum interaktywnym gdzie mogli¶my zapoznać się z procesem produkcji bawełny. Widzieli¶my star± maszynę parow± oraz stare maszyny służ±ce kiedy¶ do produkcji tkanin.Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty