O szkole
· Historia szkoły
· Patron
· Hymn
· Galeria
· Bilbioteka

· ¦wietlica
· Pedagog i psycholog
· Pracownicy
· Kalendarz szkolny
· Wzory dokumentów
· Sukcesy szkoły
· Projekty realizowane w szkole
· Punktowy System Oceniania Zachowania
· Przedmiotowe systemy oceniania
· Statut szkoły
· Szkolny klub wolontariatu
· Ogłoszenia
· Informacje zwi±zane z polityk± ochrony danych instytucji
· Obiady
· SKTR Dreptu¶
· Gazetka szkolna
· Fundacja Akademia 44
· Poprzednia wersja strony
Nowe artykuły
· Rozpoczęcie roku szk...
· Obiady I semestr 201...
· Fajna sprawa, być Mi...
· "Dreptu¶" w Ogrodzie...
· CENTRUM ¦WIADCZEŃ SO...
Zwiedzali¶my łódzkie parki

W deszczow± sobotę 8 paĽdziernika spotkali¶my się przed szkoł± i 15 osobow± grup± wyruszyli¶my na rajd. Tym razem udali¶my się do parku im. St. Staszica, gdzie czekała na nas pani Agnieszka Wasiak – organizator rajdu. Po otrzymaniu planu Łodzi i zadań do wykonania udali¶my się do parków im. St. Moniuszki i H. Sienkiewicza. Meta naszego rajdu, którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, była w parku ¬ródliska. Chociaż byli¶my zmarznięci i przemoczeni humory dopisywały nam do końca.Kontakt
Szkoła Podstawowa
nr 44
im. prof. Jana Molla
ul. Kusocińskiego 100
94-054 ŁódĽ


tel. 42 686 48 89
fax. 42 686 48 89


kontakt@sp44.elodz.edu.pl

Projekty